Montaż urządzenia w salonie w domku jednorodzinnym

z jednostką zewnętrzną umieszczoną na ścianie bocznej budynku.

zamontowana klimatyzacja nad drabiną
zamontowana klimatyzacja AUX Q-Smart Premium 3,5 kW
klimatyzacja AUX Q-Smart Premium