Ostatnia aktualizacja: 05-cze-2023
Data wejścia w życie: 05-cze-2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady MWklima – Michała Warzochy, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6/13, Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka 57-500, Polska, email: biuro@mwklima.pl, telefon: +48 512 067 121 dotyczące zbierania, wykorzystywania i udostępniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://mwklima.pl) („Usługa”). Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich informacji zgodnie z tą Polityką Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmieniona Polityka Prywatności będzie publikowana w Usłudze. Zmieniona Polityka będzie obowiązywała 180 dni od momentu jej publikacji w Usłudze, a Twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:
Informacje, które o Tobie zbieramy, wykorzystamy w następujących celach:

Zbieranie opinii klientów
Celowane reklamy
Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w innym celu, poprosimy o Twoją zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po otrzymaniu Twojej zgody i tylko w celu(-ach), na które udzielono zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do inaczej postąpić zgodnie z prawem.

Jak udostępniamy Twoje informacje:
Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody, z wyjątkiem okoliczności ograniczonych opisanych poniżej:

Analizy
Wymagamy, aby strona trzecia używała informacji osobowych, które przekazujemy im tylko do celu, w którym zostały przekazane i nie zatrzymywała ich dłużej niż jest to wymagane do spełnienia tego celu.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) do zgodności z obowiązującym prawem, regulacją, nakazem sądu lub innym procesem prawnym; (2) do egzekwowania Twoich umów z nami, w tym tej Polityki Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na twierdzenia, że Twoje korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub nabyta przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Przechowywanie Twoich informacji:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez okres od 90 dni do 2 lat po zakończeniu użytkowania konta lub tak długo, jak jest to wymagane do spełnienia celów, w jakich zostały zebrane, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować przechować pewne informacje na dłuższy okres, takie jak utrzymanie ewidencji / raportowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych ważnych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Resztkowe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane na czas nieokreślony.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania przekazania (portability) Twoich informacji osobowych do innej jednostki, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawa do złożenia skargi do organu statutowego oraz innych praw, które mogą być stosowne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@mwklima.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.
Zauważ, że jeśli nie zezwolisz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie korzystać z usług, na które były wymagane Twoje informacje.

Cookies itp.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy te technologie i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i użyjemy odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę istniejące ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i dlatego nie możemy zapewnić lub gwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas, a robisz to na własne ryzyko.

Linki stron trzecich & Wykorzystanie Twoich informacji:
Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy polityki prywatności i innych praktyk jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym jakiejkolwiek strony trzeciej prowadzącej jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem linku w Usłudze. Zdecydowanie radzimy Ci zapoznać się z polityką prywatności każdej strony, którą odwiedzasz. Nie mamy kontroli nad i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakiejkolwiek stron trzecich lub usług.

Skargi / Inspektor Ochrony Danych:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz wysłać email do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres MWklima – Michał Warzocha, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6/13, Bystrzyca Kłodzka, email: biuro@mwklima.pl. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Prywatności wygenerowana za pomocą CookieYes.